Publicerad 2023-10-20

Vi bygger ut vår solcellspark

För oss är minsta möjliga miljöpåverkan grunden till långsiktig lönsamhet. Våra miljömål är att hushålla med råvaror och minska vår energiförbrukning.

Därför har vi en solcellspark som förser oss med el. Just nu bygger vi ut den med ytterligare 500 solpaneler. Arbetet förväntas vara klart i november och gör att vi kommer ha totalt 1 248 solpaneler som producerar 768 KW el.

Miljöarbetet är även en naturlig del av vår produktion. Vi arbetar för att utveckla våra processer för effektivare material och energiåtervinning. Vi har valt att tillverka våra produkter i aluminium som har mycket lång hållbarhet och dessutom är helt återvinningsbart.

Vi tar ansvar för vår miljö för att bidra till en mer hållbar värld och en bättre framtid!