Balkonginfästningar i flera utföranden

Den viktigaste frågan vid utbyte, utökning eller nya balkonger är hur infästningen ska ske. Valet baseras på byggnadens fasad och bjälklag, om fasaden ska renoveras och tilläggsisoleras i samband med montering av nya balkonger. Ju bättre infästning, desto enklare blir montaget! Vi hjälper dig att hitta rätt balkonginfästning för ditt specifika balkongprojekt.

Vi på Weland Aluminium är experter på balkonger. Vi har stor kunskap inom möjligheter och val av balkonginfästning samt lång erfarenhet av att ta fram färdiga förslag och bistå med projektering. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Fasadkonsol

Balkonginfästning med fasadkonsol är ett mycket snyggt montagesätt.

Infästningsdetaljerna blir nästan helt dolda av balkongräcket. Dessutom är det ett av de enklaste montagesätten och kan användas när fasadens beskaffenhet tillåter det.

Längsgående KKR-profiler

När fasadens beskaffenhet inte tillåter montage med fasadkonsoler.

Montaget kan du lämpligen utföras med längsgående lodräta KKR-profiler. Infästningen sker vid varje bjälklag, eller andra lämpliga infästningspunkter.

Dolda KKR-profiler

Dolda KKR-profiler kan användas om fasaden skall tilläggsisoleras.

KKR-profilerna monteras före tilläggsisoleringen och den nya fasaden byggs upp innan balkongerna monteras.

Långa dragstag

För balkonginfästning vid bjälklag där KKR-profiler inte kan användas.

Långa dragstag kan användas som infästning av balkonger där andra infästningsalternativ inte är möjliga på grund av estetiska och andra själ.

Stödben i framkant

Balkongplattorna hålls uppe av stödben. Mot fasaden eller bjälklagen kan olika infästningar användnas.

Stödbenen kan placeras i framkant eller på kortsidan och bli en del av räcket.

Stödben i fyra hörn

Balkongerna kan “hängas upp” med hjälp av fyra stödben.

Stödbenen bildar ihop med balkongplattorna en – i princip – självbärande enhet som endast behöver stagas i fasaden.

Infästning hushörn

Vid montage av balkonger i hushörn krävs en kombination av infästningar.

 Balkongerna monteras med konsoler under balkongplattans kortsida medan dragstag används på yttersidan.