Hållbart – för dig och för miljön

Vi tar ansvar, för våra kunder och för vår miljö. Hos Weland Aluminium kan du lita på att våra produkter är underhållsfria och helt återvinningsbara – tack vare den gröna metallen aluminium. Våra produkter är godkända enligt Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanen.

Varje dag strävar vi efter att överträffa dina krav och förväntningar och skapa produkter som möter framtidens krav på hållbarhet och design. Därför arbetar vi kontinuerligt med att uppdatera produktionen med den senaste tekniken och följa utvecklingen. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Småländsk kvalitet

Våra kvalitetsprodukter är tillverkade i egen fabrik i Alvesta, med småländsk viljekraft och stor lyhördhet. Miljöarbetet är en naturlig del av vår produktion. Vi arbetar för att utveckla våra processer för effektivare material, energiåtervinning samt hållbar utveckling för framtiden. 

Trygg partner genom hela processen

Som en pålitlig partner i långsiktiga samarbeten är vårt löfte att alltid leverera rätt produkter, i rätt tid och till rätt pris. Vår styrka är den samlade kompetensen i huset, med hela ledet från konstruktion och hållfasthetsberäktningar till produktion och försäljning. Detta gör Weland Aluminium till en trygg partner för hela ditt balkong- eller byggnadsprojekt.

Aluminium – 100 % återvinningsbart

Vi är stolta över att jobba med materialet aluminium. Aluminium är ett mångsidigt material som kan användas i allt från hushållsmaskiner till byggnadskomponenter och konstruktioner. Med hög styrka och hållfasthet i kombination med sin låga vikt är aluminium ett optimalt materialval som är underhållsfritt och tål alla väder. Det är dessutom 100% återvinningsbart – ett bra val för framtiden! Upptäck våra aluminiumprodukter här.

Våra mål för en mer hållbar värld

För oss på Weland Aluminium är minsta möjliga miljöpåverkan grunden till långsiktig lönsamhet. Våra miljömål är att minska och hushålla med råvaror och energi. Vi hjälper våra kunder att använda och återanvända aluminium och ställer krav på våra leverantörer och arbeta för minskat spill. Allt för att bidra till en mer hållbar värld – och en bättre framtid.