Balkonginglasning Faber

Balkonginglasning FABER har skjutglas som kan öppnas inåt där de står. Man behöver inte skjuta dem till putsläge. Luckorna finns med eller utan profiler runt glasen. Utan profiler får man en hel glasvägg, som ett enda stort fönster mot utsikten. Väljer man FABER vikglas utan profiler accepteras detta oftast av arkitekten även på enstaka lägenheter i huset eftersom fasaden syns bakom glasen och den upplevs som uniform. Denna lösning kan alltså vara ett attraktivt personligt tillval.

Med balkonginglasningen FABER kan man i efterhand komplettera befintliga balkongräcken. Fasadens utseende påverkas väldigt lite och balkonginglasningen blir som en del av den befintliga fasaden. Vi hjälper dig att hitta en passande lösning för din balkong!

Design & Funktion

Frihet och rymd är känslan som präglar vårt vikglassystem FABER. FABER är en diskret inglasning som smälter in naturligt i fasadens karaktär, vid nybyggnation likaväl som vid renovering, tack vare de profillösa glasen. Inga synliga kantprofiler mellan glasen stör utsikten.

Praktiskt och lättskött
I vårt unika system kan glasen öppnas var för sig, utan att först skjutas till sidan i ett speciellt öppningsläge. Det underlättar både vid vädring och putsning. Varje fönster kan öppnas upp i tre lägen och är utrustat med vädringsbeslag, varav det innersta med barnsäker vädringsarm. Balkongen kan självklart också öppnas upp helt eller delvis genom att glasen skjuts åt sidan.

Stora toleranser
FABER inglasningsystem har stora toleranser, vilket innebär att det kan justeras och anpassas till de flesta miljöer.

Detaljer

Balkonginglasning FABER står för estetiskt tilltalande design, genomtänkta funktioner med användarvänliga lösningar.