Publicerad 2021-11-04

Två olika balkonglösningar till Hägerneholm i Täby

Weland Aluminium har tillverkat och levererat två olika typer av balkonger till en nybyggnation i Hägerneholm, en ny stadsdel som växer fram i Täby kommun norr om Stockholm. Totalt ska det byggas 1260 bostäder i form av i radhus och flerbostadshus. Tack vare närheten till naturen, goda kommunikationer, en nybyggd grundskola och sportanläggning lockas bostadsrättsköparna till den nya stadsdelen.

Moelven Byggmodul AB har tillsammans med Hemgården AB uppfört ett nytt 6-våningshus. Huset har en modern arkitektur och taket har försetts med en blandning av plåttak och sedum och fasaden består av träpanel i olika färger.

Alla lägenheter med tillhörande balkong har tillverkats av Weland Aluminium. På ena sidan är balkongerna monterade med så kallade långa dragstag och har kilformade förhöjningar som täcker dragstagen. På den andra sidan har balkongerna utformats med en glasöppning samt glasräcken och sidor i plåt.

Sammanlagt levererades 116 kompletta aluminiumbalkonger.
– Samarbetet med Weland Aluminium har fungerat bra i projektet och de levererar som vanligt en skräddarsydd produkt som uppfyller våra krav både vad det gäller kvalitét och utseende, säger Robin Sjölin, platschef på Moelven för Hägerneholmsprojektet.

Mer information:
Om lägenheterna och radhusen från Moelven
Om Hägerneholm