Leverans till framtidens bostäder i Linköping

Vallastaden är en ny stadsdel i Linköping där 40 aktörer fått sätta sin egen prägel på sammanlagt 1000 bostäder. Stadsdelen, som var utställningsplats för bo- och samhällsexpo 2017, ger en bild av framtidens boende. I kvarteret Integrationen och Illustrationen ligger sex modulbostadshus från Moelven Byggmoduler, alla med detaljer från Weland Aluminium.

– Det här var ett stort uppdrag där vi fick lösa allt som satt utanpå fasaden. Både räcken, standardbalkonger, specialdesignade balkonger och loftgångar med pelare som sträcker sig längs fasaden, säger Peter Wieslander, konstruktör på Weland Aluminium.

Fem av husen har balkonger som sitter 100 mm från fasaden, vilket gör att de ser ut att sväva. Loftgångarna har även en specialkonstruktion med pelare längs fasaden istället för traditionellt placerade pelare i ytterkanten av loftgången. Det sjätte huset har mer traditionella balkonger.