Balkongräcke Spröjs till Gränby, Uppsala

Räckestyp: Spröjs
Beklädnad: Täckt plattkant och spröjs upptill handledare
Objekt: Gränby Uppsala
Adress: Bruno Liljeforsgatan 55, Uppsala