Fönsterdörräcke Glas till Kvarteret Kajen, Stockholm

Räckestyp: Fönsterdörräcke Glas
Objekt: Kvarteret Kajen 5
Adress: Sjöviksvägen, Årstadal