Fönsterdörräcke Glas till Kvarteret Kajen, Stockholm

I Årstadal hittar vi detta fina hus med våra fina fönsterdörräcken med glas.

Räckestyp: Fönsterdörräcke Glas
Objekt: Kvarteret Kajen 5
Adress: Sjöviksvägen, Årstadal