Fönsterdörräcke Glas till Kvarteret Grafikern, Stockholm

Räckestyp: Fönsterdörräcke Glas
Beklädnad: Glas upp till handledare
Objekt: Kvarteret Grafikern
Adress: Mobilgatan, Årstadal