Fönsterdörräcke Glas till Kvarteret Grafikern, Stockholm

I Årstadal hittar vi detta fina hus med våra fina fönsterdörräcken med glas.

Räckestyp: Fönsterdörräcke Glas
Objekt: Kvarteret Grafikern
Adress: Mobilgatan, Årstadal