Balkongräcken till Slussen i Malmö

JM har på ett mycket attraktivt läge, Exercisgatan i centrala Malmö, uppfört ett bostadshus med mycket spektakulär arkitektur.

Huset har i sin högsta del 15 våningar och övriga delar av huset varierar mellan 6 och 11 våningsplan med rundade böljande former.

Weland Aluminium har levererat ca 1200 löpmeter balkong-/loftgångsräcken med ett profilsystem som är utvecklat för att ta upp variationer i värme/kyla. Räckena är radiebockade och inklädda med perforerad specialplåt.

Loftgångarna är upp till 70 meter långa.