Balkongräcke Sträckmetall till Stora Kristineberg, Stockholm

Räckestyp: Sträckmetall
Beklädnad: Täckt plattkant
Objekt: Stora Kristineberg 8
Adress: Mejerivägen 7, Stockholm