Balkongräcke Stockholm till Kv. Salvator, Helsingborg

Räckestyp: Stockholm (smide)
Beklädnad: Låg beklädnad och synlig plattkant
Objekt: Kv. Salvator 12
Adress: Brommagatan 21, Helsingborg