Balkongräcke Plåt till Skärvet, Växjö

Räckestyp: Plåt
Beklädnad: Täckt plattkant, operforerad nederkant på perfoplåt
Objekt: Skärvet 7
Adress: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö