Balkongräcke Plåt till Kvarteret Plomben, Hägersten

Räckestyp: Plåt
Beklädnad: Plåt upptill handledare och täckt plattkant
Objekt: Plomben 2
Adress: Instrumentvägen 45