Balkongräcke Plåt till Gränby, Uppsala

Räckestyp: Plåt
Beklädnad: Täckt plattkant och plåt upptill handledare
Objekt: Gränby, Uppsala
Adress: Bruno Liljeforsgatan 55, Uppsala