Balkongräcke Glas till Kvarteret Monoliten, Hägersten

Räckestyp: Glas
Beklädnad: Glas upp till handledare samt täckt plattkant 
Objekt: Kvarteret Monoliten
Adress: Tellusgatan 15 Hägersten