Aluminiumbalkong till Kvarteret Hjärtat, Halmstad

Weland Aluminium har levererat balkonger och balkongräcken till ett hyresrättshus i centrala Halmstad. Tillverkning, leverans och montage av balkongerna skedde under slutet av 2018 och början av 2019.

Det är MTA Bygg och Anläggning som har byggt om fastigheten i kvarteret Hjärtat med 48 nya hyresrätter. De nya lägenheterna har byggts dels i den befintliga gamla byggnaden och dels i en påbyggnad ovanpå.

Weland Aluminium har levererat 45 balkonger till fastigheten. Merparten av balkongerna har ett lite ovanligt och intressant utseende med svarta räcken och svart glas. Förutom de rektangulära balkongplattorna med aluminiumstomme har några balkonger plattor i radie och går över hushörnen. På den sida som vetter mot Storgatan har bygglovet tillåtit något mindre djupa balkonger med spröjsräcken. Weland Aluminiums balkonger finns på plan 2,3 och 5. Våra räcken återfinns på våningarna 2, 3, 4 och 5.

Aluminiumbalkongplattorna och balkongräckena har tillverkats av Weland Aluminium. En del ingående komponenter i balkongerna, såsom stålramar och stålgavlar, är tillverkade av Weland AB och Häfla Bruk.

Fastigheten Hjärtat 1 ligger ut mot Nygatan, Klammerdammsgatan och Storgatan i Halmstad. Tillbyggnaden har utförts på uppdrag av Olssons Skog & Fastigheter som äger fastigheten.

Objekt: Brf Hjärtat Halmstad
Adress: Klammerdammsgatan 2, Halmstad