Fönsterdörräcke Plåt till Kvarteret Plomben, Örnsberg

I Örnsberg hittar vi detta fina hus med våra fönsterdörräcken i plåt.

Räckestyp: Fönsterdörräcke Plåt
Objekt: Plomben 6
Adress: Jakobsdalsvägen, Allan Edvalls Gata, Örnsberg