Fönsterdörräcke Plåt till Kvarteret Plomben, Örnsberg

Räckestyp: Fönsterdörräcke Plåt
Beklädnad: Perforerad plåt 
Objekt: Plomben 6
Adress: Jakobsdalsvägen, Allan Edvalls Gata, Örnsberg