Publicerad 2023-11-28

Nu finns miljövarudeklaration för våra produkter

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram EPD-certifikat för våra produkter. EPD är en miljövarudeklaration för en byggprodukt som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Miljövarudeklarationen har genomförts av en oberoende tredjepart.

En EPD ökar medvetenheten om produktens avtryck på miljön och hjälper byggbranschen att göra mer klimatsmarta val. Hållbarhetskraven på byggbranschen och oss som leverantörer ökar hela tiden. För byggsektorn är det viktigt att kunna visa vilken miljöpåverkan en byggnad har under sin livstid.

– Att vi EPD-certifierar våra produkter skapar transparens och hjälper våra kunder till att aktivt göra fler klimatsmarta val. Vi är stolta över det arbete vi gjort hittills, men det innebär inte att vi är nöjda. Arbetet med att ytterligare minska vårt avtryck på miljön fortsätter, säger Niclas Ohlander, försäljningsansvarig på Weland Aluminium.

Här hittar du våra certifikat.