Tilldragande balkonger till hyresfastighet i centrala Halmstad

Weland Aluminium har levererat balkonger och balkongräcken till ett hyresrättshus i centrala Halmstad. Tillverkning, leverans och montage av balkongerna har skett under ett par månader i slutet av förra året och i början av 2019.

Det är MTA Bygg och Anläggning som byggt om fastigheten i kvarteret Hjärtat med 48 nya hyresrätter. De nya lägenheterna har byggts dels i den befintliga gamla byggnaden och dels i en påbyggnad ovanpå.

Till fastigheten har Weland Aluminium levererat 45 balkonger. Merparten av balkongerna har ett lite ovanligt och intressant utseende med svarta räcken och svart glas. Förutom de rektangulära balkongplattorna med aluminiumstomme är sex stycken balkongplattor i radie och går över hushörnen. På den sida som vetter mot Storgatan har bygglovet tillåtit något mindre djupa balkonger med spröjsräcken. Weland Aluminiums balkonger finns på plan 2,3 och 5 samt räckena på våningarna 2, 3, 4 och 5.

Aluminiumbalkongplattorna och balkongräckena har tillverkats av Weland Aluminium. En del ingående komponenter i balkongerna, såsom stålramar och stålgavlar, är tillverkade av Weland AB och Häfla Bruk.

Fastigheten Hjärtat 1 ligger ut mot Nygatan, Klammerdammsgatan och Storgatan i Halmstad. Tillbyggnaden har utförts på uppdrag av Olssons Skog & Fastigheter som äger fastigheten.