Publicerad 2021-02-17

74 nya balkonglösningar till Moelvens projekt

Under hösten erhöll Weland Aluminium en stor order från industrikoncernen Moelven till projekt Kanoten i Karlstad och Startbanan i Örebro. Totalt 74 st aluminiumbalkonger inklusive balkongräcken och loftgångar levererades. Weland Aluminium och Moelven har samarbetat sedan 2000-talet, där WALU har levererat både räcken och balkonger till flera byggprojekt såsom Grönpepparn i Örebro, Vallastaden i Linköping och Hägerneholm i Täby. 

Trä och aluminium i symbios
Under de senaste tio åren har aluminiumbalkonger ersatt stålbalkongen tack vare materialets fina egenskaper. Weland Aluminium erbjuder balkongplattor av aluminium som har en låg vikt, vilket innebär en minimal belastning på fastigheten jämfört med liknande balkongplattor av stål eller betong. Aluminium är dessutom 100% återvinningsbart och näst intill underhållsfritt. Trä från Moelven och aluminium från Weland Aluminium blir tillsammans en vinnande kombination och en långsiktig lösning för alla byggprojekt. 

Fortsatt samarbete under 2021
Under 2021 fortsätter Weland Aluminium och Moelven sitt samarbete. Arbetet med området Skogsflyet i Norrköping är i slutfasen. Moelven har härmed 388 st inneliggande balkonger för produktion fram till halvårsskiftet 2021.

Ansvarig säljare: Niclas Ohlander
Ansvarig konstruktör: Peter Wieslander