Dolda KKR-profiler


  • Dolda KKR-profiler

    Dolda KKR-profiler

    Dolda KKR-profiler kan användas om fasaden skall tilläggsisoleras.

    KKR-profilerna monteras före tilläggsisoleringen och den nya fasaden byggs upp innan balkongerna monteras.

     

Dokumentation

Det finns inga relaterade dokument

Bilder/Media

Det finns inga referensbilder för tillfället.