Längsgående KKR-profiler


  • Längsgående KKR-profiler

    Längsgående KKR-profiler

    När fasadens beskaffenhet inte tillåter montage med fasadkonsoler.

    Montaget kan du lämpligen utföras med längsgående lodräta KKR-profiler. Infästningen sker vid varje bjälklag, eller andra lämpliga infästningspunkter.

     

Dokumentation

Det finns inga relaterade dokument

Bilder/Media

Det finns inga referensbilder för tillfället.