Balkonginfästningar


 • Balkonginfästningar

  Balkonginfästningar

  Vid utbyte, utökning eller ny balkong, är den viktigaste frågan hur infästningen kan ske. Allt beror på fasadens och bjälklagens beskaffenhet. Skall fasaden samtidigt renoveras eller kanske till och med tilläggsisoleras?

  Generellt gäller dock att ju bättre infästningsmöjligheter som finns att tillgå ju enklare blir montaget. Men i stort sett alla fastigheter kan få nya eller större balkonger utan dramatiska ingrepp eller störande konstruktioner. Vi har under årens lopp fått en rik erfarenhet och kunskap inom detta område och står till tjänst med förslag och projekteringshjälp. Att få en större balkong höjer livskvalitén för hyresgästen och höjer värdet på fastigheten!
 • Fasadkonsol

  Fasadkonsol

  Balkonginfästning med fasadkonsol är ett mycket snyggt montagesätt.

  Infästningsdetaljerna blir nästa helt dolda av balkongräcket. Dessutom är det ett av de enklaste montagesätten och kan användas när fasadens beskaffenhet tillåter det.

   


 • Längsgående KKR-profiler

  Längsgående KKR-profiler

  När fasadens beskaffenhet inte tillåter montage med fasadkonsoler.

  Montaget kan du lämpligen utföras med längsgående lodräta KKR-profiler. Infästningen sker vid varje bjälklag, eller andra lämpliga infästningspunkter.

   


 • Dolda KKR-profiler

  Dolda KKR-profiler

  Dolda KKR-profiler kan användas om fasaden skall tilläggsisoleras.

  KKR-profilerna monteras före tilläggsisoleringen och den nya fasaden byggs upp innan balkongerna monteras.

   


 • Långa dragstag

  Långa dragstag

  För balkonginfästning vid bjälklag där KKR-profiler inte kan användas.

  Långa dragstag kan användsas som infästning av balkonger där andra infästningsalternativ inte är möjliga på grund av estetsiska och andra själ.

   


 • Inbyggnad av infästning

  Inbyggnad av infästning

  Ett sätt att helt dölja infästningsdetaljerna och dragstagen är att bygga in dem.

  Inbyggnaden blir samtidigt en avskärmning och ett vindskydd. Denna typ av balkonginfästning kan göras på olika sätt med olika material för att smälta in med den befintliga byggnaden och i miljön.

   


 • Balkonginfästning med stödben i framkant

  Stödben i framkant

  Balkongplattorna hålls uppe av stödben. Mot fasaden eller bjälklagen kan olika infästningar användnas.

  Stödbenen kan placeras i framkant eller på kortsidan och bli en del av räcket.

   


 • Balkonginfästning med stödben i stödben i fyra hörn

  Stödben i fyra hörn

  Balkongerna kan “hängas upp” med hjälp av fyra stödben.

  Stödbenen bildar ihop med balkongplattorna en - i princisp - självbärande enhet som endast behöver stagas i fasaden.

   


 • Balkonginfästning i hörn

  Infästning i hushörn

  Vid montage av balkonger i hushörn krävs en kombination av infästningar.

   Balkongerna monteras med konsoler under balkongplattans kortsida medan dragstag används på yttersidan.

   


 • Balkonginfästning med ingjutna konsoler

  Ingjutna konsoler

  Kan användas när fastigheten har betongbjälklag.

  Betong bilas bort och balkar med infästningsplattor gjuts in i bjälklagen och konsolerna bultas fast.

   


 • Infästning vid nosförlängning av befintliga balkonger

  Nosförlängning

  Gamla balkonger kan ofta göras större genom nosförlängning.

  Balkonger på äldre hus är ofta infällda i fasaden eller inbyggda med väggar. Balkongerna är som regel små men kan enkelt göras större genom att montera en “nosförlängning” mot den befintliga balkongen.